Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 101,
02-089 Warszawa
Tel. (22) 756 74 86, 691 472 617
http://www.pth.home.pl/portal/


Katedra Biologii Środowiskowej

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
Tel. (94) 3478559

 

Komitet Organizacyjny

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Heese (przewodniczący)
  • dr Katarzyna Lewicka-Rataj (sekretarz)
  • dr Magdalena Lampart-Kałużniacka
  • dr inż. Adam Boguski
  • mgr Michał Arciszewski
  • mgr Hanna Chrzczonowicz
  • mgr inż. Katarzyna Pikuła
  • mgr inż. Anna Wojcieszonek