Komitet naukowy

Komitet Naukowy:

dr hab. inż. Wojciech Dobicki prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
prof. dr hab. Józef Domagała (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. inż. Julita Dunalska prof. nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Iwona Jasser (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Ryszard Kornijów (Morski Instytut Rybacki)
dr hab. Tomasz Mieczan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Krystian Obolewski prof. nadzw. (Uniw. im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Marcin Pliński (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak prof. nadzw.(Instytut Ochrony Przyrody PAN)
prof. dr hab. Jacek Wolnicki (Instytut Rybactwa Śródlądowego)
prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)