Szanowni Państwo.

W imieniu organizatorów Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Politechniki Koszalińskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w 23 Zjeździe Hydrobiologów Polskich. Zjazd odbędzie się w Koszalinie w dniach od 8 do 12 września 2015 roku. Obrady zaplanowano w kampusie Politechniki Koszalińskiej. Mamy do dyspozycji nowoczesne sale wykładowe oraz dobrą bazę noclegową. Liczymy na aktywny udział wszystkich chętnych celem wymiany doświadczeń i dyskusji naukowej.
Wszystkie dotychczasowe zjazdy miały za zadanie integrować nasze środowisko, a poprzez uchwały i postulaty zjazdowe wpływać na politykę wodną naszego Państwa. Rok 2015 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, został ogłoszony „Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło”. Dedykowanie tego roku światłu ma za zadanie uświadomić społeczeństwu jaka rolę odgrywa światło w naszym codziennym życiu i wszystkich obszarach nauki XXI wieku. Technologie wykorzystujące światło mają niebagatelny wpływ na rozwój naszej dziedziny jaką jest hydrobiologia. O roli światła w naturze wiemy prawdopodobnie bardzo wiele, nieco mniej o wpływie zanieczyszczenia świetlnego i emisji sztucznego światła. Badania na ten temat są prowadzone również w Polsce i już niedługo poznamy pierwsze efekty tych prac. Liczymy na dyskusję na ten temat i zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w Państwa ośrodkach. Wymiana doświadczeń poprzez dyskusję na żywo ma nadal niebagatelną rolę w nauce. W ramach Zjazdu można będzie zaplanować wcześniej uzgodnione z organizatorami grupy robocze oraz spotkania ad hoc. Liczymy, że kolejny 23 Zjazd, jak poprzednie będzie przebiegał w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Organizatorzy
                            
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Politechnika Koszalińska

Prezes Zarządu PTH

                      Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Marcin Pliński   prof. dr hab. inż. Tomasz Heese